Svet zavoda

Svet zavoda ima 17 članov, in sicer:

  • 3 predstavnike ustanoviteljice (Boštjan Jager, Darinka Kolenc, Sašo Šoštarič),
  • 5 predstavnikov delavcev (Jasmina Bornšek, Mateja Kapitler, Katarina Kotnik, mag. Marjana Leva Bukovnik, Lidija Plevčak),
  • 3 predstavnike staršev dijakov (Gordana Crevar, Marijan Čančala, Barbara Toplišek Kovačič),
  • 2 predstavnika dijakov (Larisa Bernard, Miha Komplet),
  • 3 predstavnike študentov Višje strokovne šole (Andreja Berglez, Vanja Lakić, Maja Mušič),
  • predsednica Strateškega sveta Višje strokovne šole (Marjeta Nosan).

Predsednica Sveta zavoda je Marjeta Nosan.

Komisija za kakovost zavoda

Komisija za kakovost spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega in drugega
strokovnega dela zavoda v skladu s postavljeno vizijo in strategijo zavoda ter s strokovnimi
usmeritvami in predpisi.
Komisijo za kakovost zavoda imenuje svet zavoda. Sestavlja jo 10 članov, in sicer:

  • 4 strokovni delavci zavoda (Tatjana Ivšek, mag. Marjana Leva Bukovnik, Matejka Obrez Verbič, Darinka Prislan),
  • 2 predstavnika delodajalcev (Stanislav Lesjak, Greta Malec),
  • 2 predstavnika staršev dijakov in dijakov (Amadej Bastl – starš, Ana Korošec – dijak),
  • 2 predstavnika študentov (Miha Brance, Maja Poljanšek).

Predsednica Komisija za kakovost zavoda je Darinka Prislan.